Divadlo RAMAGU v poľskej dedinke Kacwin

od | feb 10, 2014 | Aktuálne

Písal sa rok 1918. Rakúsko – Uhorsko zavŕšilo svoju históriu a samostatné Československo sa muselo vysporiadať s množstvom ťažkostí. Jednou z nich bola aj snaha susedného Poľska získať spišskostaroveský okres. Koncom tohto roku sa vojakom prichádzajúcim z Poľska podarilo ovládnuť Spiš, čo však netrvalo dlho a pri vojenskom strete pri Kežmarku boli nútení stiahnuť zbrane. Poliaci sa však nevzdali a šťastie skúsili aj v júni roku 1919. Ich cieľom sa stal severný Spiš a severná Orava. Tento pokus sa podarilo opäť odvrátiť a kroky poľských vojakov smerovali za uhorsko-halíčsku hranicu. V tom čase rozhodli štáty Dohody o usporiadaní plebiscitu v týchto neistých obciach na Spiši a Orave. Táto dohoda o plebiscite však nezabránila tomu, aby vtedajší minister zahraničia Edvard Beneš uzavrel s Poľskom zmluvu s o hraniciach. Táto zmluva bola podpísaná v belgickom meste Spa v roku 1920, na Konferencii ministrov, a rozhodla o osude 13 slovenských obcí. Obce Nová Belá, Durštín, Fridman, Čierna Hora, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nižné Lapše, Vyšné Lapše, Nedeca, Repisko a Tribš sa stali súčasťou Poľska. Tieto udalosti vyvolali nepokoje, množstvo ľudí utekalo a usádzalo sa späť na Slovensko. V súčasnosti sa už o týchto udalostiach hovorí málo, aj keď rany ostali. Svoju kultúru si však Slováci žijúci v Poľsku neustále oživujú. A tak v nedeľu, 26. januára 2014, malo Divadlo RAMAGU česť predviesť svoju najúspešnejšiu hru v jednej z týchto obcí, kde sa stále aktívne hovorí slovenským jazykom, preto prakticky počas predstavenia neexistovala jazyková bariéra. S hrou Matka, od Tajovského bola v Kacwine inscenovaná pri príležitosti Dňa starých rodičov.