KONTAKT

Adresa a fakturačné údaje:
RAMAGU, o. z.

SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 42232473, DIČ: 2023 5301 90

Bankové spojenie IBAN: SK40 6500 0000 0000 2032 4141

Štatutár a umelecký šéf: +421 903 991 075

Technik: +421 904 433 166

E-mail – divadlo a Ramagu ateliér: divadlo.ramagu@gmail.com

E-mail – Zamagurské noviny: zamagurske.noviny@gmail.com

Napíšte nám